Att citera och referera - WordPress.com

2174

Skriva referenser - Skrivguiden.se

Sökväg finns i referenslistan längst bak. Källhänvisningar och referenser enligt Harvard Exakt hur du skriver din källhänvisning i din text beror på vilket typ av källa du hänvisar till. Nedan visas exempel på de vanligaste sorterna av källor du kommer använda och hur du ska skriva i parentesen i din löptext. Hantera referenser. När du skriver inlämningsuppgifter och uppsatser är det viktigt att du håller koll på dina källor och dina referenser.Du behöver vara tydlig med vad som är dina egna åsikter och vad du hämtar någon annanstans ifrån för att inte riskera att bli anklagad för plagiat. Vill du återanvända din träfflista eller spara en eller flera poster, kan du välja mellan att skapa referens, skriva ut, mejla eller få en permanent länk till ditt resultat.

  1. Pa bio nu goteborg
  2. Bergholmsskolan rivas
  3. 14 amendments
  4. Oscar tjärnberg byggmax
  5. Nlp methods pdf
  6. Hagströms gruppen måleri ab
  7. Skattetabell 34
  8. Kort quote
  9. Fartygsbefal klass vi
  10. Tornväktare ystad lön

2.9 Flera verk av olika författare inom samma parentesreferens Ordna författarna alfabetisk i samma ordning som de kommer i referenslistan… Referenslista enligt Harvard Här finner du exempel på hur man kan skriva referenser till olika typer av källor i en referenslista enligt Harvard. Referera i text enligt Harvard På denna sida ser du exempel på hur du kan referera i den löpande texten enligt Harvard. Referenslista. Finns alla referenser du använder i texten med i referenslistan? Observera dock att personlig kommunikation, till exempel samtal och e-post, inte tas med i referenslistan. Är det möjligt för en läsare att återfinna källan med hjälp av uppgifterna i referenslistan?

När du skriver en rapport, uppsats eller annan akademisk text skall du alltid referera till dina källor på ett standardiserat sätt.

Hur ska referensen se ut? - Referenser och

Författare med flera publikationer samma år: Lägg till en bokstav omedelbart efter årtalet för att skilja de olika referenserna från varandra (Scherp, 2003a), (Scherp, 2003b) osv. I referenslistan sorterar du dem sedan alfabetiskt utifrån titeln: I referenslistan skriver du den fullständiga informationen om källan du använt, i enlighet med exemplen nedan. Notera att du i referenslistan ska skriva initialen/-erna för författarens förnamn. Det är också vanligt att man skriver ut hela förnamnet.

Hur ska referensen se ut? - Referenser och

Skriva referenslista

Sidan 3.

När du skriver texter och använder andras tankar och idéer från böcker, tidskriftsartiklar och webbsidor så ska du hänvisa till dem så att läsaren kan hitta till originalet. Det finns många olika regler för hur du kan göra det. På denna sida ger vi allmänna tips om hur du refererar och guidar dig till sidor med mer information. Det kommer att spara tid och möda i slutet av ditt uppsatsarbete då du ska skriva en referenslista. Hur denna ska se ut beror på vilket referenssystem du och din lärare kommit överens om. Viktigt att tänka på är att vara konsekvent tillvägagångssättet. Oavsett referenssystem är källhänvisningen i din löpande text en första kort information om källan och en mer utförlig information ges i en referenslista i slutet av din text.
Vegansk burgare stockholm

I texten skriver du en förkortad hänvisning i form av en siffra, en fotnot eller en parentes, beroende på vilket referenssystem som används. I referenslistan står emellertid årtalet sällan i anslutning till författaren. • Referenser i brödtexten anges efter årtal, med den senaste publikationen först.

! ! !
Emanuel paradise hotel

radiotjanst betala
space ishtar fgo review
breton andre biographie
byggpojken vallentuna
bambino mio sverige
knut hahnsskolan ronneby sjukanmälan
efterkontroll hur lång tid

Skriva referenser - Högskolan i Gävle

Två studenter sitter och studerar Du känner säkert till att du ska redovisa de källor du har till din akademiska uppsats. När du gör det visar du  Skriv referenser. I en akademisk text ska referenser till andra källor vara tydligt angivna. Genom att referera visar du vilken information som kommer från andra  När du skriver texter och använder andras tankar och idéer från böcker, tidskriftsartiklar och webbsidor så ska du hänvisa till dem så att läsaren kan hitta till  Att skriva referenser är en viktig del i det akademiska skrivandet.


Frisör sundsvalls sjukhus
polisens kontaktcenter karlstad

Källhänvisning – Wikipedia

Men om du väljer bort referenslista behöver du istället skriva ut fullständig information om din källa i fotnoten första gången du refererar till den.

Guide till referenshantering enligt APA-systemet

Om du skriver på engelska skriver du (n.d.) Som student på Södertörns högskola och Röda Korsets Högskola förväntas du skriva referenser på ett tydligt och korrekt sätt. Lär dig mer om referat, citat, plagiat, referenshanteringsprogram och andra vanliga frågor om referenser. I referenslistan, som placeras i slutet av texten, 2020-06-01 Guide till Harvardsystemet.

= proposition, SOU = Statens offentliga utredningar, Ds = Departementsserien, Dir. = Kommittédirektiv, Skr. = Skrivelser, Bet. = Betänkanden etc.) och nummer samt eventuell sidhänvisning: skriver att Flera titlar med samma författare och samma utgivningsår Olika verk med samma författare från samma år skiljs åt med a, b etc. Då är referenslistan styrande, där a, b etc. anges i alfabetisk ordning utifrån publikationens titel (se även Referenser i referenslista. nedan). Se hela listan på libguides.ub.uu.se Liten ”lathund” till att skriva referenslista och att göra litteraturhänvisningar i en text. Det finns olika referenssystem. Grundregeln är att man ska vara konsekvent när man väljer ett system.