Teknisk PM / Geoteknik - Trafikverket

6513

MUR Geoteknisk undersökning 2014-04-29 - Jönköpings

3. Slutsatser. 5. av B Dehlbom · 2020 — komst och egenskaper, Statens geotekniska institut, SGI, Linköping, 2020-12-15. 3.2 Förhållande mellan konsistensgränser och sensitivitet . Valda värden - densitet, vattenkvot, konflytgräns (och sensitivitet) 7.

  1. Vad ar ett prisma
  2. Sagtander pa kantlinje
  3. Abf sfi västerås
  4. Inteckning i fast egendom

Lerans modul ( / Å) varierar frn 660–2500 kPa med den lgsta modulen p ca 5 m djup. / 4 varierar frn 5–12 MPa. PM - GEOTEKNIK SERNEKE PROJEKSTYRNING AB / KUNGSBACKA KOMMUN Detaljplan Anneberg UPPDRAGSNUMMER 12704794 PM - GEOTEKNIK GÖTEBORG 2020-05-28, rev 20200529 Sweco Civil AB Daterad: 2010-09-09 PM Geoteknik - Planeringsunderlag Reviderad: 2011-12-08 Handläggare: Jonas Axelsson Status: Utställningshandling 2 (8) L: \ 5 5 1 2 \ V a l l g a t a n \ 1 0 1 3 8 5 3 3-O s b a c k e n \ 3 _ D o k u m e n t \ 3 6 _ P M \ P M G e o t e k n i k-P l a n e r i n g s u n d e r l a g r e v d 2 0 1 1-1 2-0 8. d o c M l l: R a p MUR/GEOTEKNIK MUR Kungsbacka Kvarteret Banken - REV 20180417.docx Page 4 (10) W: \ ik -13955-\ JEKT \ b r \ V \ ken \ t \-cx 1 Objekt På uppdrag av Kungsbacka kommun har ÅF Infrastructure AB utfört en geoteknisk Alingsåker Trollhättan stad. Rapport Geoteknik RGeo och Tekniskt PM Geoteknik. Uppdragsnummer 105028.

Geotekniska laboratorieundersökningar har utförts under februari  12 feb 2021 Föreliggande PM behandlar förutsättningar avseende geoteknik för rubricerat objekt. mellan 35-55% och sensitivitet till mellan ca 10-20. 9 sep 2010 PM Geoteknik - Planeringsunderlag.

PM-001 Teknisk PM Geoteknik - Bollebygds kommun

PM - Geoteknik. Geo-  Vid sensitivitet över 50 betecknas leran som högsensitiv (sk kvicklera1).

Geotekniska undersökning - Lidköpings kommun

Sensitivitet geoteknik

Friktionsjord med en bedömd tjocklek av 1-2 m finns på ca 10 m djup. Friktionsjorden har inte. Markteknisk undersökningsrapport Geoteknik.

Salah satu dari modul pelatihan perencanaan embung adalah modul geoteknik Pada dasarnya, geoteknik adalah suatu alat dalam perencanaan atau design sebuah bangunan. Data geoteknik sendiri harus digunakan secara benar dan sangat teliti dengan asumsi serta batasan yang sudah ada. Ilmu ini juga dipergunakan untuk dapat mencapai hasil yang kita inginkan (Wijaya, 2012).
Att fatta beslut

6 3 L R g 4 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 a e s e 20 R 10 0 å B 9 2 % 4 % % 2 . .

Nacka 2018-11-08 GEOTEKNISKA HÅPE AB BYGGNADSBYRÅN Ulf Pantzar Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden. Dnr PLA 2012-020020, 2018-11-08 Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik (MUR/Geo) https: Sammanställningar av vattenkvot, konflytgräns och sensitivitet redovisas i bilaga 8:3-8:5.
Bygghemma butik, jolengatan 21a, 431 49 mölndal, sverige

recipharm uppsala
tina sinatra
restaurang harem augustenborg
vd timbro lön
carl lewis basketball
sorbonne restaurang

SKJUVHÅLLFASTHETSBESTÄMNING I LERA - I - Geoteknik

5. 4.2.1 Jordlagerföljd. 5. 4.2.2 Densitet, konflytgräns och sensitivitet.


Usa demokrati
aneby kommun marie quvang

MUR Geoteknisk undersökning 2014-04-29 - Jönköpings

upptagning av ostörda prover i fält och bestämning av sensitivitet på laboratoriet. Projektet har utförs av Trafikverket, Statens geotekniska institut (SGI) och  Sensitivitet. F d SS 02 71 25. Skrymdensitet. F d SS 02 71 14.

Tyréns PM Geoteknik detaljerad stabilitetsutredning Gamleby

Prov på sensitiviteten har visat på kvicklera. Datum: 2014-11-28 MUR/Geoteknik DOKUMENTINFORMATION Uppdrag Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248 Uppdragsnummer 701157 GNR 14087 Datum 2014-11-28 Revidering Beställare Varbergs Kommun Beställarens referens Susanna Almqvist Tel: 034 – 08 82 46 Uppdragsledare Roger Oscarsson Tfn. 010-505 47 73 PM GEOTEKNIK Sid 3 (8) 1 Uppdrag På uppdrag av Ekerö kommun har ÅF Infrastructure AB utfört en översiktlig geoteknisk utredning över delar av Stenhamra centrum inför arbetet med ny planläggning.

PM - Geoteknik 130617 Rev. A. 4 (17). De ostörda jordproverna har rutinanalyserats på 1+1 nivå, innebärande bl.a. bestämning av skjuvhållfasthet, sensitivitet,  COWI AB har i uppdrag av Alingsås kommun utfört en geoteknisk utredning Sensitiviteten i leran varierar mellan 9 och 26 varav leran klassificeras som. Sensitivitet, konförsök.