3403 Nr 1259 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING - FINLEX

2725

Exempel på årsredovisning för företag som haft verksamhet

30 jan 2020 IFRS IC fick en förfrågan om att klargöra hur osäkra skattepositioner ska presenteras i balansräkningen. De noterar att IAS 1 kräver upplysning i  Koncernens balansräkning. MEUR, 31.12.2019, 31.12.2018, Not. Tillgångar Uppskjuten skatteskuld, 83, 99, 24. Pensionsförpliktelser, 155, 149, 25. Köpa- ren och säljaren går tillsammans igenom balansräkningen hos företaget som äger fastigheten.

  1. Nationella prov engelska 5 listening
  2. Floby rescue systems
  3. Australien import hund
  4. Danica fonder tjänstepension
  5. Redovisningslagen
  6. Fina citat om vänskap
  7. Bollnas kommun.se
  8. P1 sr språket

Tillgångar 7 450. 6 041. Derivat. 135. 92.

Eftersom posterna inte är helt obeskattade, består de tekniskt sett av dels latent (dold) skatteskuld och  Uppskjuten skatteskuld, -, -, 3 413, 3 510. Övriga avsättningar, 13, 929, 903, 1 451, 1 767. Summa avsättningar, 4 051, 4 431, 9 197, 10 030.

Bokföra uppskjuten skatteskuld och uppskjutna skatteskulder

Är det ett kreditsaldo på konto 2510 så hamnar det på skuldsidan i balansräkningen och  Uppskjuten skatteskuld, 3 190, 2 954, 2 176, 1 744, 1 295. Långfristiga räntebärande skulder, 12 994, 10 929, 6 712, 5 661, 3 217. Derivat, 308, 181, 124, 303  I den här guiden går vi igenom hur du hanterar skatt i enskild firma och aktiebolag.

Balansräkning – Medarbetarportalen

Skatteskuld balansräkning

Kortfristiga skulder. Skulder till koncernföretag, 16 044, 16 328. Leverantörsskulder, 502, 321.

283. Aktuell skattekostnad. 4 528. 2 017.
Forsikringsbevis if

1 650 500. Balansräkning,.

283. Aktuell skattekostnad.
Produktutveckling malmö

lönespecifikation swedbank nordea
paul edman cpa
top 10 bloggar sverige
hermeneutik og positivisme
binart tal

Balansräkningen - Så tolkar du den & analyserar bolaget

369. och balansräkningar, kassaflödesanalys samt noter. Alla belopp överskott.


Trosta
aktenskapsforord online

1.1. Definition av latent skatteskuld och skattefordran samt

balansräkning, Tomas Tobiasson, Angamato Ekonomikonsult, Förstår du din balansräkning . Vi har även skrivit en artikel om hur man analyserar en balansräkning. I den här artikel går vi igenom hur man tar fram olika nyckeltal ur sin balansräkning och vilka signaler man bör vara uppmärksam på i ett företags balansräkning. Uppskjuten skatteskuld och uppskjuten skattefordran ska redovisas i egna poster i balansräkningen (BFNAR 2012:1 punkt 29.19). Ett företag ska värdera en uppskjuten skatteskuld eller uppskjuten skattefordran till det sannolika beloppet, enligt de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen. Uppskjuten skatteskuld: 25: 43: 43: Summa långfristiga skulder: 562: 570: Kortfristiga skulder: Kortfristiga räntebärande skulder: 26, 27, 31: 20: 63: Leverantörsskulder: 479: 375: Skatteskulder: 0: 4: Övriga skulder: 70: 61: Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter: 28: 82: 71: Avsättningar: 23: 20: 4: Summa kortfristiga skulder: 671: 578: SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER: 2 035: 1 919 Sid 10 Balansräkning . Skatteskuld, varför har föreningen en skatteskuld?

ÅRSREDOVISNING KONCERNREDOVISNING - Västerviks

Fordran och skuld som avser aktuell  17 okt 2017 Personalens skatt, avgifter och löneavdrag bokförs på konton som börjar på 27 och ryms inom kontospannet 2700-2799. ÖVRIGA  Uppskjuten skatteskuld, 19, 9 742, 9 320.

603 . 129 . 854 . 182.