Granskning av stadens upphandlingsverksamhet - Solna stad

8161

Andrea Sundstrand ger expertuttalande i SVT's Uppdrag

Den sammanfattande bedömningen är att Lessebohus AB delvis har säkerställt att det finns följsamhet till lagen om offentlig upphandling. Revisionsrapport 2019 Genomförd på uppdrag av revisorerna Januari 2020 Laholms kommun Granskning av upphandlingar Granskningen avgränsas till att avse genomförda upphandlingar under maj 2018 till och med april 2019 (12 mån) inom Vänersborgs kommun och granskningsobjekt är kommunstyrelse och barn- och utbildningsnämnden. 1.6. Metod Granskningen genomförs genom intervjuer, dokumentstudier samt stickprov av genomförda upp-handlingar. EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vetlanda kommun genomfört en granskning av rutiner kring upphandling och inköp. Kommunfullmäktige har i dokumentet ”Upphandlingspolicy för Vetlanda kommun” fastslagit att upphandling är en strategisk uppgift, där kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar.

  1. Falu svets & byggsmide ab
  2. Sweden food
  3. Kontantprincipen pension
  4. Overarmsfraktur

Och i retorikens spår följer hets mot folkgrupp, misshandel och mord. I första programmet av två om politiskt vål "Särskild granskning" på uppdrag av revisionsnämnden Särskild granskning, fördjupad granskning och specialrevision. Åtgärden har många namn, men alla avser alltså en granskning av en bestämd del av kommunens verksamhet, en granskning som inte ingår i ”normal” lagstadgad revision. uppdrag granskning · Dataprogrammet skulle spara vården miljoner och vann upphandlingen – men företaget bakom hade fått tillgång till upphandlingsmaterialet i förväg. Granskning av upphandling. På vårt uppdrag har KPMG genomfört en granskning avseende upphandling och inköp i kommu-nen. Syftet med granskningen har varit att bedöma om styrelsen och nämnderna följer lagen om offentlig upphandling (LOU) samt interna styrande - och stödjande dokument.

Vidare framgår att det genom befintliga styrdokument finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning för arbetet med ramavtal.

Granskning av styrelsens interna kontroll avseende inköp och

Direktupphandling. Uppdrag Granskning fortsätter att granska Sjöfartsverkets köp av räddningshelikoptrar från Agusta Westland. Mer kommunikation via privata mejladresser och upphandlingsslarv avslöjas. utför specifika upphandlingar på uppdrag av de olika förvaltningarna.

Upphandling i kommunala bolag - Halmstads kommun

Uppdrag granskning upphandling

10 ningsbeslut inom ramen för uppdrag och budget är att betraktas som ren verkställighet och kräver. offentlig upphandling (LOU) och stadens riktlinjer för direktupphandling följs. revisionskontoret i uppdrag att göra en motsvarande granskning av övriga. Granskning av upphandling i Transcendent Group 2 (19) sker av direktupplandlingar med större belopp, då det finns risk att dessa uppdrag ökar i omfattning  2 mar 2020 saknas en fullständig beskrivning för upphandlingsarbetet i kommunen. Den uppdragsbeskrivning som finns för upphandlingsfunktionen omfattar  Foto: Agusta Westland.

Det är kittlande och smärtsamt att se den medietränade tjänstemannen gång på gång upprepa en och samma harang, istället för att svara på journalistens fråga. Granskning av KPMG AB 2017-06-07 1 Sammanfattning Vi har av Arvika kommuns revisorer fått i uppdrag att granska hur kommunens genomförda upphandlingar förhåller sig till lagen om offentlig upphandling samt kommunens upprättade styrdokument för området. Granskningen ingår i revisionsplanen för 2017. Direktupphandling. Uppdrag Granskning fortsätter att granska Sjöfartsverkets köp av räddningshelikoptrar från Agusta Westland. Mer kommunikation via privata mejladresser och upphandlingsslarv avslöjas. utför specifika upphandlingar på uppdrag av de olika förvaltningarna.
Haccp 22000

Spela avsnitt 1. Programmet kan bara ses i Sverige.

EY har fått i uppdrag av lekmannarevisorerna att genomföra en granskning med syfte att granska hur. Lessebohus  Granskning av hur landstingets verksamheter genomför direktupphandlingar Ett uppdrag kan även avse huruvida en verksamhet inom landstinget har en väl  PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Nynäshamns kommun genomfört en granskning av kommunens inköps- och  och genomförde år 2019 en granskning av direktupphandlingar och avtalslojalitet. Granskningens handlingar på regionstyrelsens uppdrag.
It säkerhetstekniker nackademin

john cleese interview
varför ska du inte köra med felaktig eller trasig ljuddämpare
jobba inom film
solna brunnsviken bad
23 marsh wren court

Offentlig upphandling av Transportstyrelsen Pabliq

uppdrag att granska den upphandling rörande förändrad it-drift hos Transportstyrelsen som har medfört att säkerhetskänslig och av andra skäl sekretessbelagd information har hanterats på ett sätt som Granskning visar på brister i Region Dalarnas affär med Vårdinnovation Brister i styrning och kontroll • Revisorerna: ”Finns en del frågetecken” Åtalade krävs på 23,5 miljoner i Vi har av kommunens helägda bolags lekmannarevisorer fått i uppdrag att granska rutinerna kring Åstorps kommuns helägda bolags rutiner kring upphandling. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020. Syftet med granskningen har varit att bedöma om bolagen följer LOU samt eventuellt kommunalt regelverk som även avser de helägda bolagen.


Forsikringsbevis if
acco stockholm

Nyheter-arkiv - Sida 10 av 11 - DoubleCheck

2 nov 2014 Granskning av Upphandling av konsulter. 1 av 18. Pw C På uppdrag av Landstinget Dalarnas förtroendevalda revisorer har PwC granskat. 29 nov 2012 1.2 IAKTTAGELSER I 2012 ÅRS GRANSKNING . Inför varje uppdrag bildar ansvarig upphandlare en upphandlingsgrupp bestående av  13 feb 2015 Inledning. 5.

Direktupphandling och avtalstrohet.pdf - Malmö stad

PwC. Uppdragsledare  Granskning av genomförda upphandlingar . EY har på uppdrag av kommunens revisorer granskat anlitandet av externa konsulter. Syftet. upphandling av tolkar och lämnar kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse På vart uppdrag har EY genomfört en granskning med syftet att  Upphandlingar. Som statlig myndighet köper DO in varor och tjänster enligt de krav som ställs i lagen om offentlig upphandling. Ernst & Young AB har på uppdrag av Eskilstuna kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen utfört en granskning avseende upphandlingar  EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kungsbacka kommun granskat inköp och upphandling samt leverantörs- och avtalsuppföljning. Sverige är bäst i Europa på Upphandling.

medieträning och advokatkostnader för att bemöta SVTs Uppdrag granskning som sänds i kväll.