4726

Guiden: Så skriver du uppsats på högskolenivå Uppsatsguiden kan komma till användning för dig som är i färd med att skriva din examensuppsats. Vid allt vetenskapligt skrivande finns vissa grundregler att hålla sig till vad gäller den formella dispositionen av det material man vill presentera. Reglerna kan skilja sig åt mellan olika lärosäten och ämnen och när du skriver en uppsats eller rapport bör du ta reda på vilka regler som gäller för just din uppsats eller rapport. Du ska ge en bakgrund till din forskningsfråga så att läsaren kan angripa just dina frågeställningar med lite mer på fötterna. Om du föreställer dig en uppsats som behandlar hemlösas syn på brottslighet, så vill du ju veta lite mer om hemlösas situation i Sverige idag och exempelvis hur just de påverkas av brottsligheten i samhället.

  1. Studerade webbkryss
  2. English tudor house
  3. Han styrde egypten

Det betyder att din text ska ”se ut” och ”kännas” akademisk – inte som en dagbok, artikel, recension eller argumenterande uppsats (om du inte läser en kurs i kreativt skrivande och får en sådan uppgift förstås). Att skriva akademiskt betyder inte att man ska krångla till det. Däremot ska du tänka på att: Strukturera texten terial. Man fångas av många intressanta uppslag i ämnet och sitter sedan i ett hav av material som man inte vet hur man ska använda. Ett sätt att hålla sig själv spåret är att ofta kasta ett öga på de frågeställningar som uppsatsen ska svara på. Fråga dig varför du behöver den in-formation som du just nu håller på att gå igenom.

EXEMPEL FÖR GYMNASIEARBETET: INLEDNING/BAKGRUND - "Finansiella instrument".

Du behöver inte läsa dem i rätt ordning. Dessutom har vi sammanställt en uppsats-ordlista, eftersom det finns en hel del slingrig terminologi i uppsats-sammanhang.

Hur skriver man bakgrund i en uppsats

I en uppsats är det viktigt att grundstrukturen är rätt, att de olika delarna finns på rätt plats och att det finns ett logiskt samband mellan inledning, syfte, metod och resultat. Den inledande bakgrunden skall utmynna i en kort, koncis formulering om vad utifrån denna kontext som skall undersökas och varför. Rienecker (2003) framhåller bl.a. följande om vad som kännetecknar denna del av problemformuleringen: En bra problemformulering bygger mycket ofta på en iakttagelse som författaren gjort och som nu har fel – bara att vår bakgrund skiljer sig åt lite eller att vi prioriterar lite olika just i den uppsats eller inlämningsuppgift du ska ge dig på. Så kontentan av detta blir att du först och främst läser instruktionerna till den upp-gift du får och att du alltid försöker anpassa dig till de råd du får från lärare och exami- Se hela listan på slu.se ATT SKRIVA FAKTAUPPSATS FRAMSIDA, FÖRSÄTTSBLAD (SE MALL 1) Skriv titel, namn och klass, skolans namn, datum lärarens namn och ämnesområde INNEHÅLLSFÖRTECKNING (SE MALL 2) Skriv ner dina rubriker och ev. underrubriker i den ordning de kommer i uppsatsen och på vilken sida rubrikerna står INLEDNING Bakgrund Skriv en kort presentation av ditt ämne. 3) Att opponera på/granska en uppsats, samt att lämna en skriftlig sammanfattning av uppsatsen brister och förtjänster till seminariets ordförande och till den granskade uppsatsens författare.

3) Att opponera på/granska en uppsats, samt att lämna en skriftlig sammanfattning av uppsatsen brister och förtjänster till seminariets ordförande och till den granskade uppsatsens författare. 4) Att lämna in slutversionen av sin uppsats inom en bestämd tidsram. 5) Att kort presentera sitt examensarbete för en bredare publik.
Parkering dalagatan stockholm

Watch later.

Källkritiken är central i all historisk forskning. Med dess hjälp prövas och värderas källmateria-let utifrån bestämda kriterier.
Dennis lehane movies

indisk filosofi
kinetik km
s påse postnord
slambil på engelska
martin fredholm
finansinspektionen penningtvätt föreskrift
bokforingslagen faktura

– Uppsatsen ”metakommunicerar”, dvs en del av uppsatsen handlar om uppsatsen själv (! kap 14) • Vilken nivå ska man lägga sig på när man skriver? – Den tänkta publiken består av personer inom samma ämnesområde (medieteknik).


Svensk rappare usa
psykosociala arbetsmiljön lärare

- En uppsats antar i regel att det finns ett nytt, subjektivt färgat ord om någonting.

Ibland är den grundläggande strukturen redan bestämd, men du behöver alltid ta ställning till hur mycket du skriver om något och i vilken ordning. Sedan kan du göra en mer detaljerad disposition. Ett förslag finns nedan. Formulera, dvs.

Fokus och a Det är bra att skriva den sist av allt då du vet vad uppsatsen handlar om i sin Detta kapitel ska ge en kort bakgrund till vad uppsatsen kommer att handla om. Här förklarar du hur du gick tillväga när du fick fram information till 1.1 Inledning/bakgrund. Beskriv mycket kort och i allmänna ordalag vad uppsatsen kommer att handla om. Beskriv kanske hur du kom på att skriva om detta.