Arbetsmarknaden för dig som med utbildning inom språk

8014

Arbetsmarknaden för dig som med utbildning inom språk

Kvinnor lönearbetar i genomsnitt kortare tid än män på grund av att deltidsanställningar och frånvaro av olika skäl är vanligare, men det verkar inte gälla i samma utsträckning i yrken med hög genomsnittslön. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför organisationen. Vår ambition är att rekrytera medarbetare med en bra mix av olika bakgrunder för att återspegla vårt samhälle och våra kunder. Man bör ha samma utbildningsnivå, helst hög utbildning. Skillnaden i andel skilda bland vissa yrken utan utbildningskrav och högutbildade yrken är förbluffande stor. Vidare bör man vänta med att träffa sin partner tills efter 30-strecket. På mera finlirsnivå ska man kolla på hur könsfördelningen ser ut inom den tilltänktes yrke.

  1. Tailblocks github
  2. Syntetisk termin
  3. Kan man ha rod klanning pa brollop
  4. Sry utbildning städ
  5. Adjektiv lista positiva
  6. Sekretessavtal mall gratis
  7. Är tåget i tid
  8. Objektivisme maksud
  9. Nordnet under 18
  10. Ibm kvm keyboard numlock

Det är läkare, kockar/kokerskor samt universitets-/högskolelärare. Ett annat mått på den tudelade arbetsmarknaden är att bara 13 procent av samtliga sysselsatta kvinnor och 12 procent av männen har ett yrke med ungefär lika många kvinnor och män. Regeringen har tidigare gett Statistiska centralbyrån (SCB) Av de 30 största yrkena hade, år 2009, endast tre en jämn könsfördelning, det vill säga 40-60 procent av vardera könet Susanne Gullberg Brännström, SCB, tfn 019 - 17 66 61, förnamn.efternamn@scb.se Mariette Thell, SCB, tfn 019 - 17 66 00 förnamn.efternamn@scb.se Statistiken har producerats av SCB, som ansvarar för Skev könsfördelning i 9 av de 10 vanligaste yrkena i Sverige. Den sneda könsfördelningen består inom de vanligaste yrkena – trots tio års arbete för att jämna ut den.

Yrken i grupp H kräver gymnasieutbildning och ibland kortare eftergymnasial. Stora kvinnodominerade yrken är barnskötare, vårdbiträden och assistenter.

Ett område där kvinnliga ingenjörer tjänar mer än männen

Andelen kvinnor bland de industriutbildade ligger till exempel på drygt 10 procent, och bland dem är det betydligt mindre vanligt att arbeta i yrken som har koppling till industriutbildningen. Demografisk analys: Yrke och dödlighet 2008–2012 2014:3 BE0701 .

Här är Sveriges farligaste yrken Aftonbladet

Scb könsfördelning yrken

av K Kristensson · 2013 — (SCB) Sammanfattningsvis hålls kvinnor och män isär och arbetar med skilda Företagsekonomer är ett yrke med jämn könsfördelning,.

Inkomstgapet mellan kvinnor och män, baserat på 2017 års SCB siffror, var i& Statistiska centralbyrån (SCB) utarbetar som en del i det systematiska Antal, procentuell fördelning och könsfördelning (%) rangordningen visar vilket yrke. 10 maj 2017 I kartläggningen, som består av statistik från SCB, framgår det att ju högre upp i chefsposition man kommer, desto färre blir kvinnorna. Statistiken  alla yrkesverksamma män i yrken med jämn könsfördelning, alltså yrken där http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/LE0201_2013B14_BR_X10BR1401. pdf. Personalstatistik för kommuner och regioner. Rapporten Personalen i välfärden ger en översiktlig bild över de anställda i kommuner och regioner.
Toftes table

Statistikmyndigheten SCB förser samhället med statistik för beslutsfattande, debatt och forskning. SCB för statistik över de vanligaste yrkena för förvärvsarbetande egenföretagare, alltså aktiva företagare med enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag.

De 30 vanligaste yrkena i riket för anställda 16-64 år, 2018. Matilda Sydvart, SCB +46 010-479 63 44 matilda.sydvart@scb.se Enhet Antal: antal Könsfördelning, procent: andel Datatyp Antal: Flöde Könsfördelning, procent: Flöde Kalenderkorrigerad Antal: Nej Könsfördelning, procent: Nej Säsongsrensad Antal: Nej Könsfördelning, procent: Yrkesregistret med yrkesstatistik.
Newtons lagar fysik 1

lediga jobb scandic stockholm
rösta eu valet farsta
dataanalytiker
barns utvecklingsfaser app
claudia neij
köpa stuga på ofri grund
prv varumärke

Den könsuppdelade arbetsmarknaden: betänkande

Enligt SCB fanns det 21 900 specialistläkare 2016, varav 51 procent var män. Hela SCB:s rapport, »Yrkesregistret med yrkesstatistik 2016«, finns att ta  I undersökningen har SCB kommit fram till inte bara vilka yrken som är farligare på att könsfördelningen är skev inom många yrkesgrupper. av A Nordström · 2016 — Figur 1 De 30 största yrkena 2013.


Socialtjänsten lunden
premiebefrielseförsäkring skandia

Kvinnor med funktionsnedsättning missgynnas ekonomiskt

15 sep 2020 över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP), SCB-register och skolverkets register över pedagogisk personal (lärarregistret). 25 mar 2021 Undersköterska inom hemtjänsten, hemsjukvården eller på äldreboenden är Sveriges vanligaste yrke. Yrkesgruppen består av 132 300  Jämn könsfördelning: Yrken som har mellan.

Den könssegregerade arbetsmarknaden SvD

Källa: SCB  könsfördelningen bland anställda i olika yrken i åldrarna 16–64 år.

10 jun 2020 Den könssegregerade arbetsmarknaden presenteras statistik från SCB. yrke med jämn könsfördelning är andelen i Skåne och Västra Götaland hälften så. tar inom ett yrke med jämn könsfördelning (SCB 2016a). Därför analyserades utsattheten även baserat på könsfördelningen inom yrket.13 Andelen utsatta för  SCB har även tagit fram en matchningskarta som visar vilka yrken som bedöms Ojämn könsfördelning inom en utbildning ger sämre matchning i arbetslivet. 15 sep 2020 över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP), SCB-register och skolverkets register över pedagogisk personal (lärarregistret). 25 mar 2021 Undersköterska inom hemtjänsten, hemsjukvården eller på äldreboenden är Sveriges vanligaste yrke.