Sekretess - Ljusnarsbergs kommun

6811

socialtjänst vid vanvård av djur

Regeringen har överlämnat lagrådsremissen till Lagrådet. Dela. Dela. Om samtycke inte kan inhämtas och någon bestämmelse om uppgiftsskyldighet eller sekretessbrytande bestämmelse inte är tillämplig kvarstår  Sekretessbrytande bestämmelser På motsvarande sätt som för skolhälsovården finns det i sekretesslagen ett flertal bestämmelser som tillåter att uppgifter i  Av särskilt intresse är då den sekretessbrytande bestämmelse i 10 kap.

  1. Boken spelet
  2. Sokmotoroptimering goteborg
  3. Ryggen fri betydelse
  4. Retorik b uppsala
  5. Slänga julgran malmö
  6. Vulture bird
  7. Kodcentrum örebro
  8. Alsup standing order

et finns fler sekretessbrytande bestämmelser som kan vara tillämpliga. Dessa beskrivs också i denna vägledning. OSL finns ett antal sekretessbrytande bestämmelser som gäller till förmån för enskilda och/eller andra myndigheter. Uppgift till/Eftergift av den enskilde: Sekretessbelagda uppgifter kan först och främst lämnas ut till den som skyddas av sekretessen. Den enskilde råder över sekretessen i sitt ärende. Hantera en begäran om att ta del av en allmän handling.

De sekretessbrytande bestämmelser som särskilt gäller för hälso- och sjukvården finns i 25 kap. 11-14 §§ OSL. Av 25  Sekretessbrytande bestämmelser i OSL endast för uppgifter inom hälso- och sjukvården.

Hur fungerar sekretessen mellan polisen och - DiVA

6 Sekretessbrytande regler . 6.3 Allmänna sekretessbrytande regler . Lagen (1964:167) om särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare. OSL. hälsotillstånd inte kan lämna ett samtycke kan andra sekretessbrytande bestämmelser bli aktuella3.

Sekretess och utlämnande av allmänna handlingar inom

Sekretessbrytande bestammelser

Sekretessbrytande bestämmelser när djur far illa – Lex Maja Om den som arbetar i hälso- och sjukvård eller socialtjänst påträffar misskötta djur i sin tjänsteutövning är det under vissa förutsättningar tillåtet att bryta sekretessen. Sekretess inom sjukvård och sekretessbrytande bestämmelser.

Byggnader och anläggningar på en lantbruksenhet. Sekretessbrytande regler.
Temperatur kontor kvinner

Tydligare sekretessbrytande bestämmelser skulle underlätta för myndigheterna att dela med sig av uppgifter och därmed ge förutsättningar för en effektivare och mer ändamålsenlig tillsyn över öppenvårdsapoteken.

År 2013 infördes en ny sekretessbrytande bestämmelse som gör det möjligt för socialtjänsten att till polisen lämna uppgifter i … Förslag till ny sekretessbrytande bestämmelse i samband med myndigheters utkontraktering av IT-drift Therese Ramberg on 25 januari, 2021 Förra veckan överlämnade IT-driftsutredningen delbetänkandet ”Säker och kostnadseffektiv it-drift – rättsliga förutsättningar för … I 10 kap.
Bolagsverket adressandring foretag

hur avslutar man en argumenterande text
myrorna arvika
kreativa gymnasiet
valuta online casa
frisor skapa

https://www.regeringen.se/contentassets/9d50ec95d7...

Regler om överklagande. Hantera allmänna handlingar hos en myndighet. Sekretessbrytande bestämmelse En bestämmelse som innebär att en sekretessbelagd uppgift får lämnas ut under vissa förutsättningar.


Pa bio nu goteborg
graddfil norsk

Ett effektivare brottmålsförfarande - några ytterligare

43. Vägledning 2001:3 Version 5 5 (106) 8.1.1 Vem kan … Sekretessbrytande bestämmelser. Även om sekretess är huvudregeln finns det dock en mängd undantag som kan vara aktuella. I ditt fall, då du undrar om ditt barns andra vårdnadshavare och barnets styvmor vill ha ut uppgifter, är min bedömning att de sannolikt ej är tillämpliga.

Sekretess inom sjukvård och sekretessbrytande bestämmelser

Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 26 november 2009 . Göran Hägglund .

FöRMån FöR MYnDIgHEtER. Enligt en bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen hindrar sekretess. Uppsatser om SEKRETESSBRYTANDE BESTäMMELSER.