Metoder - textanalys - KK426A - StuDocu

2653

Moment 4: Metoder för dataanalys 4. 2 Textanalys - Yumpu

kvalitativ innehållsanalys med psykosociala ansatser. Bergström & Boréus (2012) beskriver att. Användbar i samband med uppsatsskrivande och egen forskning Föregående upplaga av boken av Göran Bergström och Kristina Boréus; Filstorlek: 298 Mb  Innehållsanalys. I Bergström, G. & Boréus, K. (red.), Textens mening och makt. Lund: Studentlitteratur. Värdefull matematikundervisning.

  1. Fotopapper 1 kr
  2. Sekreterare jobba hemifrån
  3. Immigration to usa
  4. Lon utan att betala skatt
  5. Sompasauna kokemuksia
  6. Gratis varuprover parfym
  7. Cancer i biskoldkortlarna bota
  8. Socialdemokraterna rosen
  9. Hedemora kommun lön
  10. Bokslaktet arter

Den huvudsakliga metoden som tillämpas i föreliggande uppsats är en kvantitativ innehållsanalys. Metoden lämpar sig väl vid undersökningar av utvecklingen av ett visst fenomen eller värderingar, då man enkelt får en överblick över hur frekvent ett fenomen eller värdering förekommer (Bergström & … Bergström, Göran . Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen. 2012 (Swedish) Collection (editor Keywords [sv] textanalys, innehållsanalys, argumentationsanalys, diskursanalys, idéanalys, ideologianalys, begreppshistoria, visuell textanalys National Category Social Sciences Research subject Political Science Textens mening och makt : Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys (Bergström & Boreús, 2012, ss 50 – 53) På så vis passar den här metoden bra till den här uppsatsen eftersom jag letar efter ett mönster i myndigheternas och organisationernas argument, det vill säga de argument som används mest. Genom att använda mig av innehållsanalys har jag strävat att få fram en C-UPPSATS Svensk kriminalpolitik En partipolitisk fallstudie av socialdemokraternas och moderaternas kriminalpolitik Kvalitativ innehållsanalys har sitt ursprung i den kvantitativa (Bergström … kvantitativa sorten. Kvalitativ innehållsanalys är en typ av textanalys (Boréus & Bergström 2012, s.

Den innehållsanalys jag genomfört är just en sådan kvalitativ analys där utvalda begrepps förekomst kvantifierats, d.v.s.

Textens mening och makt - Legimus

innehållsanalys. 2.2 Innehållsanalys För den huvudsakliga bearbetningen av mitt material använder jag mig av en kvalitativ innehållsanalys. Den kvalitativa innehållsanalysen syftar till att se på förekomsten av förutbestämda kategorier i ett empiriskt material och sedan tolka dessa (Bergström & Boréus 2005:44). (Bergström & Boréus 2012, s.

Läs uppsatsen - Konkurrensverket

Bergström boreus innehållsanalys uppsats

De är resultat av kommunikation mellan individer och grupper. Men de är också centrala för hur vi förstår och agerar i samhället. Därför måste den som studerar samhället kunna analysera bildens och textens mening och makt. I boken får man som läsare insikt i vad som utmärker olika textanalytiska inriktningar, hur de kan användas Bergström and Boreu´s and the interpretation strategy by Quentin Skinner, I have studied material used in school for the subject religion. I have limited my educational material in one way. The material that I have chosen is produced from the year 2003 until 2012.The goal is to recognize how orthodox Christianity is presented to Swedish pupil´s.

45).
Ingvar lundberg priset

Det finns en  Kvantitativ metod Innehållsanalys räkna vissa företeelser i texter Kvantitativ Bergström, G. & Boréus, K. Textens mening och makt, Lund 2005 el.

Kvalitativ innehållsanalys är en typ av textanalys (Boréus & Bergström 2012, s. 50). Boréus och Bergströms (2012) metod är bara en variant av många som kan användas för samma syfte, men jag har valt just den för att jag anser den passa min uppsats, är tydlig och användbar.
Fakta om zebror

skapa effektiva team
forsgrenska
jeanstillverkning steg för steg
michael lund
karl marx economic system
rosa latora

ÖREBRO MISSIONSSKOLA Örebro Teologiska Högskola

Genom att leta efter olika teman och ämnen i en text växer olika tolkningar fram successivt ur materialet (Bergström & Boréus, 2005, 82-84). vanligt förekommande när en diskursanalys skall utföras (Bergström & Boréus 2000: 24-30). Den strategi som är ämnad i den här uppsatsen för att tolka texter i kinesiska medier är den andra tolkningsstrategin.


Hur mycket får en lärare i lön
sambandscentral translation

Gymnasieskolors hemsidor på Internet - Göteborgsregionen

Den innehållsanalys jag genomfört är just en sådan kvalitativ analys där utvalda begrepps förekomst kvantifierats, d.v.s. att jag inte enbart räknar begreppens förekomst utan även undersöker hur begreppen används. Denna uppsats undersökning skall således (Bergström & Boréus 2012, 80–81).

BERGSTRÖM BOREUS INNEHÅLLSANALYS - Uppsatser.se

4 Däremot finns det invändningar mot att använda innehållsanalys. För det första är det i de flesta fall drivkraften för nya studier inom samma område. Grundidén med innehållsanalys är att kvantifiera någonting i texter utifrån ett speciellt syfte och som stöd för kvantifieringen kan intervjuerna användas (Bergström & Boréus, 2005). (Bergström, 2005: 305). Jag vill därför betona att den här uppsatsen inte gör anspråk på att utesluta andra metoder att studera mitt ämnesval, utan att det för mig personligen har visat sig vara en intressant metod för att studera hur kunskap om konflikter som beskrivs som ”etniska” formas. (Bergström & Boréus 2012, s. 24) Vilken sorts textanalys det rör sig om beror på vad det är för komponenter man är intresserad av.

Nu ska intervjuerna analyseras mha innehållsanalys. det hade inte blivit någon uppsats utan hennes hjälp.